သုံးဆယ္ျပည့္ေ၀ဒနာ

Posted: April 8, 2011 in ကဗ်ာ

“႐ြယ္အိုျခင္းသည္  လူ႔အလွ”
ဒႆတစ္ပိုင္းတစ္စ
ဦးေႏွာက္ထဲက    လြင့္စင္က်လာတယ္…..
စား ဝတ္ ေနေရး    လံုးေထြးသတ္ပုတ္
ဟန္ဓာတ္ခုတ္ရင္း
တဂ်ဳတ္ဂ်ဳတ္ကာလရထား
မိုင္တိုင္သံုးဆယ္နား
ျဖတ္ေက်ာ္သြားေတာ့တယ္….
ငါ့ကိုငါေဝဖန္ခ်က္        အေျဖမွန္ေရာထြက္ပါ့မလား….

အမွားအတိ    တရားမသိ

အၾကြားအျပည့္နဲ႔ငါလား….
အတၲလႊမ္းဖံုး    မာနတံုးႀကီးငါလား….

ေလယူရာတိမ္း
အလိုက္သင့္ယိမ္းတဲ့ငါလား….

ေဘာ္လီေဘာသမား    ပမာထားရင္
အားနဲ႔ဖိစိုက္
အ႐ိုက္အခုတ္သမားငါလား….
အပင့္အေထာင္သမားငါလား….

ေ႐ွ႕တစ္လွမ္းတက္    ေနာက္ဘက္တစ္ေက်ာ့ၾကည့္
ေဝဖန္ေရးအသိ႐ွိတဲ့ငါလား….

အထက္ေလလြင့္    ေအာက္ေခြးစား
မေရရာသမားငါလား….

အေျဖ႐ွာစဥ္းစား
မေရရာအျငင္းပြားရင္း
ေဝဒနာနင္းျပားအျဖစ္နဲ႔
ေသ႐ြာခ်ဥ္းမယ့္ငါ။        ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s