ၿမိဳင္ထ

Posted: April 10, 2011 in ကဗ်ာ

လူတစ္ခု     ပူမႈရယ္တဲ့ဆယ္ကုေဋ

လူတစ္စု     ပူမႈရယ္တဲ့အသေခ်ၤ

စား၀တ္ေနတေစၦ     အေထြေထြဒုကၡ

ေစာဗုဒၶါဘုရားရဲ႕    ေဟာထုတ္ကာၾကားတဲ့

ေလာကုတၱရာတရားကုိ     မေနာသ႐ုပ္မွာမပြားႏုိင္လုိ႔

မယားတစ္ဘက္ရယ္နဲ႔     တရားမဖက္ႏုိင္တဲ့

ႏွစ္ပါးထြက္ ၿမိဳင္ထ။         ။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s